Zapisy do Medicare po Polsku

Kiedy należy się zapisać do Medicare?

Okresów rejestracji do Medicare jest kilka. Każdy z nich ma określone zasady. Zrozumienie okresów zapisowych jest istotne, ponieważ od tego zależy kiedy zacznie się nasze ubezpieczenie Medicare. Ponadto, jeżeli nie zapiszemy się do Medicare w odpowiednim okresie zapisów, będziemy musieli czekać aż rozpocznie działać nasz plan, dodatkowo możemy do końca życia płacić podwyższone składki.


Wstępny Okres Rejestracji

Jest to okres kiedy po raz pierwszy możesz się zarejestrować do Medicare. Można się wtedy zapisać do Medicare części A, B, C i/lub D. Wyznacza go data 65-urodzin, i trwa on 7 miesięcy:

  • 3 miesiące przed urodzinami
  • miesiąc 🎂 65-tych urodzin
  • 3 miesiące po urodzinach

Jeżeli zapisujemy się do Medicare we wstępnym okresie rejestracji, ubezpieczenie Medicare zacznie się nie wcześniej niż 1 dzień miesiąca naszych urodzin.

Przykład

Twoje urodziny przypadają 7-go Maja. Możesz się zacząć starać o Medicare od 1-go Lutego, jednak najwcześniej Twoje ubezpieczenie Medicare będzie aktywne 1-go Maja.

Aby ubezpieczenie Medicare rozpoczęło się w pierwszym możliwym terminie, trzeba się zarejestrować w 3 miesiącach poprzedzających nasze urodziny. Jeśli zgłosimy rejestrację w miesiącu naszych urodzin lub w okresie 3 miesięcy po, nasze ubezpieczenie rozpocznie się później.

Każda z części Medicare odpowiada za pokrycie różnych kosztów medycznych i każda może się rozpocząć w innym terminie.

Część A

Najczęściej będzie to miesiąc naszych 65 urodzin, nawet jeżeli zgłosimy rejestrację w późniejszym terminie. Osoby na rencie inwalidzkiej, mogą otrzymać Medicare wcześniej. Natomiast osoby które nie kwalifikują się na bezpłatną część A, mogą ją otrzymać w późniejszym terminie.

Część B

Od tego kiedy rozpocznie się część B zależy, kiedy zgłosimy rejestrację do Biura Social Security. Podczas wstępnego okresu zapisowego, możemy otrzymać część B najwcześniej od pierwszego dnia miesiąca naszych urodzin. Daty rozpoczęcia się część B we wstępnym okresie zapisowym, znajdują się w tabeli poniżej:

Kiedy się rozpocznie Część B?

Jeżeli się zapiszesz w: Medicare część B rozpocznie się:
w 3 miesiącach poprzedzających miesiącu urodzin
w miesiącu 65-tych urodzin 1 miesiąc po 65-tych urodzinach
1 miesiąc po 65-tych urodzinach 3 miesiące po 65-tych urodzinach
2 miesiące po 65-tych urodzinach 5 miesięcy po 65-tych urodzinach
3 miesiące po 65-tych urodzinach 6 miesięcy po 65-tych urodzinach
W otwartym okresie rejestracji
1 Stycznia - 31 Marca każdego roku
1-go Lipca

Z poprzedniego Przykładu

Twój wstępny okres rejestracji trwa do końca Sierpnia. Jednak jeżeli zgłosisz rejestrację Twojego Medicare po pierwszym Maja, Twoje ubezpieczenie rozpocznie się miesiąc później. Najpóźniej Twoje Medicare rozpocznie się 1-go Listopada.

Część D 💊

Plan D wykupujemy w prywatnej firmie ubezpieczeniowej. Aby można było się zapisać trzeba posiadać Część A i/lub B Medicare. We wstępnym okresie zapisów, nasz plan może się rozpocząć

Kiedy się rozpocznie Część D?

Jeżeli się zapiszesz w: Plan D rozpocznie się:
3-1 miesiące przed 65-tymi urodzinami miesiącu urodzin
w miesiącu 65-tych urodzin 1 miesiąc po 65-tych urodzinach
1-3 miesiące po 65-tych urodzinach w następnym miesiącu

Specjalny Okres Rejestracji

Istnieją specjalne okresy rejestracji (SEP - Special Enrollment Period), mają zastosowanie w niektórych okolicznościach, kiedy możesz opóźnić zapisanie się do części A, B, C i D Medicare.

Jeżeli w wieku 65 lat mamy ubezpieczenie zdrowotne w naszym zakładzie pracy, lub pracy małżonka, w większości przypadków nie musimy nic robić. Ubezpieczenie to musi spełniać minimalne standardy Medicare, a ilość pracowników w zakładzie pracy określa, czy będzie trzeba zapłacić karę za opóźnioną rejestrację.

Kiedy planujemy zrezygnować z ubezpieczenia grupowego, a jest ono jeszcze aktywne. W każdej chwili możemy się zapisać do części A, B, C i/lub D. Natomiast jeżeli takie ubezpieczenie się już skończyło mamy:

  • 8 miesięcy żeby się zapisać do części A i/lub B
  • 63 dni aby wybrać plan C i/lub D

Niektóre zdarzenia uruchamiają inne specjalne okresy rejestracji dla planów części C i D. Na przykład możesz zmieniać plan, jeśli:

  • Wyprowadzasz się z obszaru, który obsługuje twój obecny plan
  • Jesteś przyjęty lub wypisany z ośrodka opiekuńczego
  • Twój plan został wycofany z obszaru w którym mieszkasz
  • Otrzymujesz pomoc z Medicaid

Powszechny Okres Rejestracji

Osoby które nie zapisały się wcześniej mogą wystąpić o część A i B Medicare od 1 Stycznia do 31 Marca każdego roku. Ubezpieczenie Medicare w takim przypadku rozpocznie działać 1 Lipca

Coroczny Okres Wyborczy

Przypada co roku od 15 Października do 7 Grudnia. Podczas tego okresu można zmieniać plany C i D Medicare.

Okres Wyborczy do Medicare Advantage

Pozwala on każdej osobie która jest zapisana do Planu Medicare Advantage (Plan Przewagowy Medicare) na jednorazową zmianę na inny plan tego typu. Okres ten przypada co roku od 1 Stycznia do 31 Marca. Można w tym czasie również wrócić do Oryginalnego Medicare

Otwarty Okres Rejestracji do Planów Dodatkowych Medicare

Zaleca się wykupienie Planu Dodatkowego Medicare podczas 6-miesięcznego okresu otwartej rejestracji. W tym czasie można kupić dowolną polisę Medigap, nawet jeśli mamy problemy zdrowotne. Okres ten rozpoczyna się automatycznie w miesiącu, w którym kończymy 65 lat lub rozpoczęła się nasza część B Medicare. Później, będziemy musieli odpowiedzieć na listę pytań odnośnie stanu zdrowia i nie ma gwarancji że firma nam sprzeda ubezpieczenie dodatkowe do Medicare.

Kary za opóźnioną rejestrację

Osoby które nie zapiszą się na czas do Medicare, w momencie kiedy dobiora odpowiednie części będa płacić wyższe składki. Im dłuższy jest okres bez ubezpieczenia tym większa będzie naliczona składka grzywna.