PYtania Medicare po Polsku

Czym jest Ubezpieczenie Medicare?

Medicare jest to federalny program ubezpieczenia zdrowotnego dla Seniorów w Ameryce.

Otrzymywać Medicare może osoba, która spełnia jeden z poniższych warunków:

  • 🔵 ma ukończone 65 lat
  • 🔵 jest uprawniona do renty inwalidzkiej przez 2 lata
  • 🔵 cierpiące na niektóre choroby śmiertelne takie jak schyłkowa niewydolność nerek (ESRD) lub stwardnienie zanikowe boczne (ALS)

Medicare jest dostępne dla obywateli amerykańskich i legalnych rezydentów.

Legalni rezydenci mogą się ubiegać o Medicare jeżeli posiadają zieloną kartę przez 5 lat lub więcej oraz mieszkają na terenie Stanów przez minimum 5 lat.

Aby kwalifikować się na Medicare czyli być “w pełni ubezpieczonym” osoba lub małżonek musi pracować w USA i opłacać podatki Medicare przez minimum 40 kwartałów (10 lat). Gwarantuje to darmową część A. Za części B i D trzeba opłacać składki, i nie jest wymagany staż pracy.

Ubezpieczenie Medicare jest ubezpieczeniem indywidualnym, oznacza to każda osoba musi kwalifikować się indywidualnie i sama wybiera dla siebie plan. Jest to zupełnie inaczej kiedy przez lata ubezpieczamy się samodzielnie lub mamy ubezpieczenie na zdrowie w zakładzie pracy, takie ubezpieczenia zazwyczaj są planami dla całej rodziny, natomiast Medicare nie.

Masz prawo do Medicare. Co teraz? Jak się zapisać?



Co pokrywa Medicare?

Część A - ubezpieczenie szpitalne

Pokrywa ono pobyt w szpitalu i placówkach rehabilitacyjnych. Opłaca ona pokój szpitalny i operacyjny, posiłki, pielęgniarkę, sprzęt medyczny, oraz leki. Większość osób które pracowały i odprowadzały podatki przez 40 kwartałów kwalifikują się na bezpłatną część A. Część A posiada udział własny za pobyt w szpitalu od dnia 1 do 60, który wynosi w roku 2020 $1408. Po 2 miesiącach pobytu musimy dopłacać za każdy dzień pobytu. Generalnie Medicare pokrywa do 90 dni pobytu w szpitalu w ciągu roku kalendarzowego, powyżej 3 miesięcy mamy 60 dni.

Część B - ubezpieczenie medyczne

Pokrywa wizyty i serwisy lekarskie, zabiegi ambulatoryjne, karetka pogotowia, wizyty na pogotowiu ratunkowym, badania kontrolne, szczepienia. Również sprzęt medyczny który używamy w domu, typu wózki inwalidzkie, aparaty tlenowe czy pompy insulinowe.

Podstawowe pokrycie Medicare opłaca tylko część kosztu opieki medycznej w szpitalu, placówce opieki zdrowotnej czy w gabinecie lekarskim. W przybliżeniu Oryginalne Medicare pokryje 80% opieki medycznej, natomiast pacjent jest odpowiedzialny za 20%. Dlatego ważne jest zrozumienie pokryć oraz innych metod otrzymywania swoich świadczeń Medicare takich jak plany Medicare Advantage (Plany Przewagowe Medicare).

Oryginalne Medicare nie ma limitu na maksymalny udział własny, tak jak jest to w przypadku indywidualnych i grupowych ubezpieczeń medycznych. Nie pokrywa ono również leków odbieranych w aptece, dentysty, badania wzroku i okularów, aparatów słuchowych, jak również opieki medycznej poza granicą USA. To jest gdzie część C, D i dodatki Medicare wchodzą w grę. Są to plany oferowane w prywatnych firmach ubezpieczeniowych.

Jaki plan Medicare wybrać?

Historia Medicare

Debata na temat powszechnego systemu ubezpieczenia zdrowotnego dla Amerykanów sięga roku 1912. Kiedy to o urząd prezydenta ubiegał się Teddy Roosevelt, i był to jeden z punktów jego kampanii wyborczej. Jego pomysł nie zyskał w tym czasie na popularności i dopiero prezydent Harry Truman rozpowszechnił go. Pomysł. Postulował on o utworzenie federalnego programu ubezpieczeń zdrowotnych, który opłaciłby koszty opieki medycznej takie pobyt w szpitalu, wizyty u lekarza, badania, jak również opiekę dentystyczną.

Truman walczył bezskutecznie o utworzenie systemu opieki zdrowotnej przez 20 lat. Po nim prezydent John F. Kennedy również bez skutku próbował utworzyć system opieki medycznej w USA. Udało się go dopiero wprowadzić w 1965 prezydentowi Lyndon B. Johnson. Pierwszymi osobami które otrzymały Medicare był prezydent Truman i jego żona. Przed rokiem 1965, krajowe notowania podawały że 56% Amerykanów powyżej 65 roku życia nie miało ubezpieczenia zdrowotnego.

W roku 1972 prezydent Richard M. Nixon podpisał pierwszą główną poprawkę do Medicare. Ustawa rozszerzyła ubezpieczenie dla osób poniżej 65-go roku życia które są niepełnosprawne oraz osoby ze schyłkową niewydolnością nerek.

W latach 80-tych Kongres obłożył regulacjami plany dodatkowe do Medicare. Do rosnącej listy świadczeń Medicare dołożono pokrycie na hospicjum. Próbowano uchwalić poprawkę o katastroficznym ubezpieczeniu Medicare, które limitowałoby maksymalny udział własny. Po sprzeciwach z różnych grup seniorów, limitu nigdy nie wprowadzono, ponieważ wiązało się to ze wzrostem składek ubezpieczeniowych. Do dnia dzisiejszego Medicare nie ma ograniczenia na udział własny kosztów medycznych.

W latach 90-tych rozszerzano Medicaid dla osób o niskich dochodach. Wprowadzono programy Medicare Advantage. Od 2006 wprowadzono prywatne plany na leki odbierane w aptece. A w 2010 Ustawa o Przystępnej Opiece Zdrowotnej, popularnie nazywana Obamacare, wprowadziła szereg prowizji i poprawek mających na celu ograniczenie kosztów Medicare, oraz ulepszeniu i usprawnieniu całego systemu usług zdrowotnych.

Agencją rządową odpowiedzialną za program Medicare jest Urząd "The Centers for Medicare & Medicaid Services".