Pokrycia Medicare po Polsku

Świadczenia Medicare

Medicare składa się z czterech podstawowych części A, B, C i D. Są one połączone ze sobą jak klocki, które można zestawiać na różne sposoby. Część A i B jest to Oryginalne Medicare zarządzane przez rząd federalny, natomiast części C i D są oferowane przez prywatne firmy ubezpieczeniowe.

Żadna z części nie pokrywa w 100% opieki zdrowotnej. Każda z nich ma pewne limity i ograniczenia, oraz udział własny który trzeba zapłacić w razie korzystania z opieki medycznej.

 • Część A - Ubezpieczenie Szpitalne

  obejmuje opiekę, jaką pacjent otrzymuje podczas pobytu w szpitalu, specjalistycznym ośrodku opieki, czy hospicjum
 • Część B - Ubezpieczenie Medyczne

  pokrywa koszt wizyt lekarskich, testy medyczne, zabiegi ambulatoryjne, wizyty na izbie przyjęć (emergency), karetkę ratunkową, oraz wiele innych
 • Część C - Medicare Advantage “Plany Przewagowe “

  łączą one w część szpitalną i medyczną, często zawierają pokrycie na lekarstwa D
 • Część D - Ubezpieczenie na Lekarstwa

  pomaga w opłaceniu kosztów leków odbieranych w aptece

Koszty i składki w Medicare

Medicare pokrywa znaczną część opieki medycznej, ale nie pokrywa wszystkiego i nie jest za darmo. W dalszym ciągu jesteśmy odpowiedzialni za:

 • Składki - Premium - miesięczne opłaty za ubezpieczenie
 • Początkowy Udział Własny - Deductibles
 • Dopłata - Co-pay - stała kwota za serwis, np. opłata $20 za wizytę u lekarza
 • Współubezpieczenie - Co-insurance - opłata procentowa za serwis
Dla osób o niskich dochodach i z niewielkim majątkiem, istnieje wiele programów pomocy - Extra Help

Główne Części Pokryć Medicare

Większość osób otrzymuje swoje świadczenia poprzez Oryginalne Medicare. Każda z części Medicare jest odpowiedzialna za określoną część opieki zdrowotnej. W tej opcji płatnikiem jest rząd federalny bezpośrednio z systemu Medicare. Możesz w tedy się leczyć u dowolnego lekarza i każdym szpitalu który akceptuje Medicare. Większość szpitali i lekarzy w Ameryce przyjmuje Oryginalne Medicare.

Ile kosztuje część A Medicare?

Do części A Medicare zazwyczaj nie trzeba opłacać składek. Jeżeli Ty lub Twój mąż/żona opłacaliście podatki Medicare przez 40 kwartałów, kwalifikujecie się na tak zwaną "darmową Część A Medicare". Niektóre osoby mogą się kwalifikować na odpłatną część A, dopłata w roku 2020 wynosi: $458 na miesiąc

Ile kosztuje część B Medicare?

W roku 2020 standardowa składka za część B Medicare wynosi: $144.60 na miesiąc. Większośc osób płaci tą kwotę. Osoby z wysokimi dochodami mogą opłacać wyższe składki. Natomiast osoby z niewielkim dochodem i majątkiem mogą się starać o pomoc w opłacie składki B Medicare.

Podział kosztów w Oryginalnym Medicare

2020 Pokrycia Medicare

Świadczenia Udział Własny
Hospitalizacja
trzeba być przyjętym
na oddział lub przebywać powyżej doby w szpitalu
• $1,408 od dnia 1 do 60
• $352 opłata za dzień 61 do 90
• $704 opłata za dzien od 91 do 150 (60 dni rezerwy do końca życia)
Wizyty Lekarskie • $198 pierwszy udział własny
• 20% kosztu wizyty u lekarza rodzinnego lub specjalisty
Badania Kontrolne $0 copay
Ostry Dyżur - Emergency 20% kosztów
jeżeli w ciągu 3 dni jesteś przjęty na oddział szpitalny, pobyt liczy się jako hospitalizajca
Testy Diagnostyczne 20% kosztów

Czego Medicare nie kryje?

 • Dentysty
 • Rutynowego badania wzroku i słuchu
 • Okularów, soczewek i aparatów słuchowych
 • Opieki zdrowotnej poza terytorium Stanów Zjednoczonych
 • Operacji plastycznych
 • Większość zabiegów u chiropraktyka
 • Akupunktury i medycyny alternatywnej

Wiesz co pokrywa Medicare. Jak wybrać plan?