Pomoc Medicare po Polsku

Osoby na Medicare z niewielkim majątkiem i dochodami mogą się kwalifikować na różne rodzaje Pomocy Dodatkowej - Extra Help. Programy te mogą pomóc w opłacie składek Medicare oraz wszelkiego rodzaju kosztów własnych, których Oryginalne Medicare nie pokrywa. Jest ich kilka a do najpopularniejszych należą Pomoc do Planów na Lekarstwa i Medicaid.

Dodatkowa Pomoc do Planów na Lekarstwa - Część D

Każda osoba uprawniona do Medicare, może wykupić ubezpieczenie refundacji lekarstw z apteki. Osoby z niskim dochodem i ograniczonym majątkiem mogą się ubiegać o pomoc w opłacie składek miesięcznych, rocznych udziałów własnych, oraz dopłat przy odbiorze leków. Wartość dodatkowej pomocy szacuje się na $4,900 USD rocznie.

Aby otrzymać pomoc dodatkową należy wypełnić formularz SSA-1020 Application for Extra Help with Medicare Prescription Drug Plan Costs (Wniosek o Dodatkową Pomoc w Ramach Programu Refundacji Leków na Receptę Ubezpieczenia Medicare). Wypełnienie wniosku jest łatwe, i można to zrobić bezpłatne:

 • 💻 Na stronie internetowej Urzędu Ubezpieczeń Społecznych - Social Seciurity Administration www.socialsecurity.gov/extrahelp
 • ☎ Zadzwonić do Social Security pod numer 800-772-1213 (TYY 800-325-0778)
 • 📄 Złożyć wniosek w lokalnym biurze Urzędu Ubezpieczeń Społecznych
 • 👩 W naszym biurze - Kontakt i Lokacja

Czy kwalifikuję się na Dodatkową Pomoc Medicare?

Dostępne są różne poziomy dodatkowej pomocy, w zależności od dochodów i aktywów. Osoby o niższych dochodach i mniejszej liczbie aktywów otrzymują więcej pomocy w zakresie kosztów planu leków Medicare. Pomoc Medicare po Polsku Tabela Dochodów

W listach poniżej przedstawione są przykładowe aktywa i dochód który jest brany albo nie brany pod uwagę przy staraniu się o pomoc dodatkową. Pełne listy są dostępne w Urzędzie Ubezpieczeń Społecznych.

Majątek brany pod uwagę:*

 • 🧿 nieruchomości (inne niż zamieszkiwana)
 • 🧿 konta bankowe, w tym czekowe, oszczędnościowe i lokaty
 • 🧿 akcje, obligacje, w tym federalne obligacje oszczędnościowe (U.S. Savings Bonds)
 • 🧿 udziały w funduszach inwestycyjnych
 • 🧿 indywidualne konta emerytalne (IRA)
 • 🧿 środki w gotówce

Majątek nie brany pod uwagę:*

 • 🧿 zamieszkiwanej nieruchomości
 • 🧿 rzeczy osobistych
 • 🧿 polis ubezpieczenia na życie
 • 🧿 odszkodowaia

Dochody nie brane pod uwagę:*

 • 🧿 pomocy żywnościowej (SNAP - food stamps, kartki na żywność)
 • 🧿 zasiłki na mieszkania i opłaty energii
 • 🧿 ulgi podatkowe
 • 🧿 odszkodowania
 • 🧿 stypendia i dotacje na naukę

* Pełna lista wyłączeń jest dostępna w Urzędzie Ubezpieczeń Społecznych.

Pomoc w pozostałych kosztach opieki zdrowotnej

Oprócz pomocy w opłatach za plany i odbiór leków z apteki, zarówno władze federalne jak i stanowe oferują inne programy pomocy Medicare. Należą do nich: Medicaid, Programy oszczędnościowe Medicare oraz Dodatkowe świadczenia pomocy społecznej dla uprawnionych osób (SSI).

Istnieją cztery różne programy oszczędnościowe Medicare. Każdy program ma inny limit kwalifikowalności dochodów i zasobów. Nawet jeśli nie kwalifikujesz się do Medicaid, możesz zakwalifikować się do jednego z tych programów, który pomoże w pokryciu część składek i kosztów Medicare.

Czym jest Ubezpieczenie Medicaid?

Medicaid to połączony program federalny i stanowy, który pomaga pokryć koszty leczenia, dla osób z limitowanymi dochodami i majątkiem, oraz spełniającymi inne wymagania. O tym kto jest uprawniony, jakie kryteria dochodowe trzeba spełniać, jakie usługi wchodzą w zakres pokrytych świadczeń decydują poszczególne stany USA.

Ubezpieczenie Medicaid może uwzględniać zestaw świadczeń które nie są zawarte, lub które są pokryte tylko częściowo w Oryginalnym Medicare takie jak: pobyt w ośrodkach opieki zdrowotnej domowa, opieka osobista oraz usługi związane z domem i społecznością.

Każdy stan ma inne zasady dotyczące uprawnień i ubiegania się o Medicaid. Jeśli kwalifikujesz się do Medicaid w swoim stanie, automatycznie zakwalifikujesz się do Dodatkowej Pomocy w opłacaniu twojego ubezpieczenia leków na receptę (Część D)