2024 Składki i Plany Medicare

Zapisy do Medicare po Polsku

Między 15 Października, a 7 grudnia każdego roku trwa otwarty okres zapisowy na plany Medicare Advantage oraz Plany na Lekarstwa Medicare. W tym okresie każdy beneficjent Medicare może zmienić plan. Okres ten dotyczy osób obecnie otrzymujących świadczenia Medicare. Osoby nowo uprawnione do świadczeń Medicare mogą się o nie starać w trakcie roku, i mają one specjalne okresy zapisowe.

W Illinois na rok 2024 seniorzy mają do wyboru 22 plany na leki. Żaden plan na leki nie pokrywa wszystkich leków w 100%. Najczęściej w planie leki są dzielone na 5 kategorii, dwie generyczne, dwie markowe i leki w kategorii specjalistycznej. W każdej kategorii jest inna dopłata do danego leku, a ten sam lek może być wpisany na listę w różnych kategoriach w zależności od planu, dlatego co roku jest ważne zweryfikowanie ubezpieczenia.

Plany Medicare Advantage, czyli “Plany Przewagowe” Medicare, łączą w sobie część szpitalną i medyczną, oraz mogą zawierać ubezpieczenie na leki. Programy te są tworzone na podstawie obszarów powiatowych. W Illinois w ostatnich latach znacznie przybywa nam tego typu programów. Szczególnie w aglomeracji Chicagowskiej, do której należą powiaty Cook, Dupage, Kane, Mchenryi Lake, dochodzi wiele planów Medicare Advantage typu PPO, które dają dostęp do wielu lekarzy i szpitali, i mają niską lub $0 składkę miesięczną.

Otwarty okres zapisowy nie dotyczy Medicare Supplements, czyli planów dodatkowych do Medicare. Plany dodatkowe można zmieniać przez cały rok, jednak dobrze przejrzeć swoje opcje w otwartym okresie zapisowym bo wtedy możemy zmienić metodę otrzymywania swoich świadczeń Medicare. Aby wykupić polisę uzupełniającą do Medicare trzeba się zakwalifikować pod względem stanu zdrowia. Tylko we wstępnym okresie zapisów, który zazwyczaj trwa 6 miesięcy od rozpoczęcia Medicare części B kwalifikujemy bez pytań do planów dodatkowych.

2024 Składki Medicare

W roku 2024 podstawowa składka za Medicare część B jest $174.70 a deductible czyli początkowy udział własny $240.

Seniorzy z dochodem powyżej $103,000 na osobę lub $206,000 na parę płacą podwyższone składki, których rozpisanie kosztów na rok 2024 podajemy w załączonych niżej tabelach

Część B - Ubezpieczenie Medyczne

Pokrywa koszt wizyt lekarskich, testy medyczne, zabiegi chirurgiczne i ambulatoryjne, wizyty na izbie przyjęć (emergency), karetkę ratunkową, oraz wiele urządzeń i sprzętów medycznych

Zmiany w kosztach 2023 2024
Standardowa składka miesięczna $164.90* $174.70*
Deductible - pierwszy udział własny $226 $240

*składki dla osób z dochodem rocznym poniżej $103,000 na osobę i $206,000 na małżeństwo

Część A - Ubezpieczenie Szpitalne

Obejmuje ono hospitalizację, wykwalifikowaną opiekę pielęgniarską i niektóre domowe usługi opieki zdrowotnej.

Zmiany w kosztach 2023 2024
Hospitalizacja dzień 1-60 $1,600 $1,632
Opłata za dzień 61-90 $400 $408
Opłata za dzień rezerwowe (60 dni) $800 $816
Za dzień pobytu w placówce rehabilitacyjnej $200.00 $204.00

Składka miesięczna za Część B w zależności od dochodów

Standardowa składka miesięczna jest oparta na podstawie dochodu sprzed dwóch lat. W 2024 liczy się dochód z rozliczenia podatkowego za rok 2022. Składka podstawowa za część B wynosi $174.70 na osobę która zarobiła mniej niż $103,000 i małżeństwo które w roku 2022 miało poniżej $206,000 na rozliczeniu podatkowym. Szczegółowe rozpisanie składek miesięcznych i przedziałów dochodowych znajduje się w tabeli:

Przedział dochodowy
osoby samotnej
Przedział dochodowy
małżeństwa
Składka
Część B
Mniej niż $103,000 Mniej niż $206,000 $174.70
$103,000 - $129,000 $206,000 - $258,000 $244.60
$129,000 - $161,000 $258,000 - $322,000 $349.40
$161,000 - $193,000 $322,000 - $386,000 $454.20
$193,000 - $500,000 $386,000 - $750,000 $559.00
Ponad $500,000 Ponad $750,000 $594.00

2024 Składki Miesięczne za Część D

Osoby o wyższych dochodach muszą również dopłacać do planów na lekarstwa z Medicare - czyli część D.

Przedział dochodowy
osoby samotnej
Przedział dochodow
małżeństwa
Dopłata do
Części D
Mniej niż $103,000 Mniej niż $206,000 Dopłata $0.00
Podstawowa składka za plan
$103,000 - $129,000 $206,000 - $258,000 Składka + $12.90
$129,000 - $161,000 $258,000 - $322,000 Składka + $33.30
$161,000 - $193,000 $322,000 - $386,000 Składka + $53.80
$193,000 - $500,000 $386,000 - $750,000 Składka + $74.20
Ponad $500,000 Ponad $750,000 Składka + $81.00

Osoby na Medicare z niewielkim majątkiem i dochodami mogą się kwalifikować na różne rodzaje Pomocy Dodatkowej - Extra Help, które pomagają w opłatach składek i różnego rodzaju udziałów własnych.