Odnowa Ubezpieczeń Medicare na rok 2020

Zapisy do Medicare po Polsku

Co roku od 15 października do 7 grudnia trwa otwarty okres zapisów do planów Medicare Advantage i programów na lekarstwa. W tym okresie każdy beneficjent Medicare może zmienić plan. Okres ten dotyczy osób obecnie otrzymujących świadczenia Medicare. Nowi beneficjenci mają inne terminy zapisów i zmian.

Otwarty okres zapisowy nie dotyczy Medicare Supplements, czyli planów dodatkowych do Medicare. Plany dodatkowe można zmieniać przez cały rok, jednak dobrze przejrzeć swoje opcje w otwartym okresie zapisowym bo wtedy możemy zmienić metodę otrzymywania swoich świadczeń Medicare. Aby wykupić polisę uzupełniającą do Medicare trzeba się zakwalifikować pod względem stanu zdrowia. Tylko we wstępnym okresie zapisów, który zazwyczaj trwa 6 miesięcy od rozpoczęcia Medicare części B kwalifikujemy bez pytań do planów dodatkowych.

Na rok 2020 seniorzy w Illinois mają do wyboru 28 różnych planów na lekarstwa. Ceny leków w ameryce należą do najwyższych na świecie, a plany części D (cześć na lekarstwa) pokrywają tylko część ceny leków. Każdy plan posiada listy pokrytych leków, i dzieli je najczęściej na 5 kategorii. Dlatego dla każdego emeryta odbierającego leki ważne jest coroczne zweryfikowanie planu.

Plany Medicare Advantage łączą w sobie część szpitalną i medyczną, oraz mogą zawierać ubezpieczenie na leki. Programy te są tworzone na podstawie obszarów powiatowych. W Illinois w ostatnich dwóch latach znacznie przybyło nam tego typu programów. Szczególnie w aglomeracji Chicagowskiej, do której należą powiaty Cook, Dupage, Kane, Mchenry i Lake, doszło wiele dobrych planów, a wśród nich plany Medicare Advantage typu PPO o składce $0.

2020 Składki Medicare wzrosną o 7%

The Centers for Medicare and Medicaid Services ogłosiło nowe stawki za ubezpieczenie Medicare na rok 2020. Składki wzrosną około 7% i odczuje je w przybliżeniu 70% beneficjentów.

Koszty związane z ubezpieczeniem zdrowotnym rosną co roku. Jednak w roku 2020 seniorzy mogą się spodziewać podwyżek większych niż zazwyczaj. Standardowa składka za część B wyniesie $144.60 na miesiąc, co daje podwyżkę $9.10 w stosunku do roku 2019, gdzie składka standardowa wynosi $135.50 dla większości emerytów.

Pierwszy udział własny części B również się podniesie o $13 w skali roku, a seniorzy o wyższych dochodach zapłacą podwyższone składki. Szczegółowe rozpisanie kosztów na rok 2020 podajemy w załączonych tabelach

Część B - Ubezpieczenie Medyczne

Pokrywa koszt wizyt lekarskich, testy medyczne, zabiegi chirurgiczne i ambulatoryjne, wizyty na izbie przyjęć (emergency), karetkę ratunkową, oraz wiele urządzeń i sprzętów medycznych

Zmiany w kosztach 2020 2019
Standardowa składka miesięczna $144.60* $135.50*
Deductible - pierwszy udział własny $198 $185

*składki dla osób z dochodem rocznym poniżej $87000 na osobę i $174000 na małżeństwo

Część A - Ubezpieczenie Szpitalne

Obejmuje ono hospitalizację, wykwalifikowaną opiekę pielęgniarską i niektóre domowe usługi opieki zdrowotnej. Większość beneficjentów Medicare kwalifikuje się na darmową cześć A ze względu na wypracowany staż pracy i odprowadzane podatki

Zmiany w kosztach 2020 2019
Hospitalizacja dzień 1-60 $1,408 $1,364
Opłata za dzień 61-90 $352 $341
Opłata za dzień rezerwowe (60 dni) $704 $682
Za dzień pobytu w placówce rehabilitacyjnej $176 $170.50

Składki Części B w zależności od dochodu

Standardowa składka miesięczna jest oparta na podstawie dochodu sprzed dwóch lat. W 2020 wynosi ona $144.60 dla osób samotnych które zarabiają poniżej $87,000 na rok i małżeństw zarabiających poniżej $174,000. Szczegółowe rozpisanie opłat i przedziałów dochodowych znajduje się w tabeli:

Przedział dochodowy osoby samotnej Przedział dochodowy małżeństwa Składka Miesięczna
Mniej niż $87,000 Mniej niż $174,000 $144.60
$87,000 - $109,000 $174,000 - $218,000 $202.40
$109,000 - $136,000 $218,000 - $272,000 $289.20
$136,000 - $163,000 $272,000 - $326,000 $376.00
$163,000 - $500,000 $326,000 - $750,000 $462.70
Ponad $500,000 Ponad $750,000 $491.60

Osoby na Medicare z niewielkim majątkiem i dochodami mogą się kwalifikować na różne rodzaje Pomocy Dodatkowej - Extra Help, które pomagają w opłatach składek i różnego rodzaju udziałów własnych.