Ubezpieczenie Medicare, a COVID-19

Ubezpieczenie Medicare a Koronawirus

Groźny koronawirus z Chin coraz bardziej dezorganizuje nasze życie oraz pracę. Zamknięte bary, restauracje, fabryki, szkoły i urzędy. W stanie Illinois wszystkie biura Social Security oraz Department of Health and Human Services są zamknięte. Wprowadzono nakaz pozostania w domu.

Na zakażenie wirusem jesteśmy narażeni wszyscy, ale to osoby starsze są najbardziej zagrożone poważnymi komplikacjami i wymagają hospitalizacji. Leczenie jest długotrwałe i kosztowne. Jak działa i co pokrywa w takim przypadku ubezpieczenie zdrowotne?

Jak Medicare pokrywa leczenie i diagnozę koronawirusa?

Medicare wydało wytyczne odnośnie pokrycia testów, badań diagnostycznych i leczenia COVID-19. Według Medicare pokrycia są następujące:
  • 📌 Medicare pokrywa testy laboratoryjne for COVID-19. Pacjent nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów
  • 📌 Medicare pokrywa wszystkie medycznie uzasadnione hospitalizacje. Objęte jest również pokrycie kwarantanny w szpitalu, jeżeli pacjent jest zdiagnozowany z koronawirusem i w normalnych okolicznościach byłby wypisany ze szpitala
  • 📌 Na dzień dzisiejszy nie ma szczepienia na COVID-19. Jeżeli takie szczepienie wejdzie w obieg, będzie ono pokryte przez część D Medicare - plan na lekarstwa
  • 📌 Osoby zapisane w programach typu Medicare Advantage, mają dostęp do tych samych benefitów. Czyli test COVID-19 jest pokryty w całości. Wiele z tych planów również oferuje wirtualne konsultacje lekarskie
  • 📌 Medicare ostrzega przed falą oszustów, którzy wykorzystują pandemię koronawirusa. Dlatego, zaleca zachowanie szczególnej ostrożności przy podawaniu danych osobistych

Kto się kwalifikuje i co pokrywa Medicare?

Aby kwalifikować się na Medicare trzeba mieć ukończone 65 lat i odprowadzać odpowiednie podatki. Niektóre osoby niepełnosprawne lub na rencie inwalidzkiej mogą być uprawnione do świadczeń Medicare. Więcej o terminach zapisowych

Podstawowe Medicare pokrywa w przybliżeniu 80% kosztów leczenia. Aby uzupełnić Oryginalne Medicare można dokupić dodatek do Medicare (Medicare Supplement) oraz plan na Lekarstwa, albo zapisać się do programów typu Medicare Advantage - czyli plany Przewagowe Medicare. Więcej o pokryciach


Jak się zapisać na Medicare, kiedy urzędy są zamknięte?

Inaczej zapisują się osoby które są nowe do Medicare, a inaczej osoby które już posiadają Medicare część A. Poniżej przedstawiamy obydwie metody:

Osoby bez Części A

Osoby które w tym roku kończą 65 i nie mają ubezpieczenia w pracy zalecane jest zapisanie się na część A i B Medicare. Najprostszą metodą jest udanie się do jednego z lokalnych biur Medicare, wraz z oryginałem dokumentów potwierdzających amerykańskie obywatelstwo, czyli certyfikat naturalizacji lub US paszport albo potwierdzając że jesteśmy legalnymi rezydentami, czyli zielona karta, i polskie świadectwo urodzenia wraz z notarialnym tłumaczeniem.

W związku z panującą epidemią, większość urzędów jest zamkniętych. Dlatego radzimy załatwiać sprawy związane z Medicare 3-4 miesiące przed 65-tymi urodzinami. Możemy to zrobić:

  • ☎ Dzwoniąc do lokalnego biura Social Security
  • 💻 Rejestrując się i wypełniając aplikację online
  • ☎ Dzwoniąc do głównego biura Social Security: (800) 772-1213 - długi czas oczekiwania

W takim przypadku, biuro Social Security powiadomi Was jak przesłać dokumenty do nich

Aplikacja tylko o Część B

Osoby które mają tylko Medicare część A i ubezpieczenie w pracy, mają 8 miesięcy od zakończenia tego ubezpieczenia o wystąpienie o część B

Uwaga: im dłużej będziemy czekać z zapisem tym później otrzymamy ubezpieczenie. Więc tym z Państwa którym zależy żeby mieć ubezpieczenie zdrowotne bez luk, zalecamy zapisanie się na część B Medicare, zanim się skończy ubezpieczenie w pracy. Dodatkowo czas na wykupienie planu na lekarstwa to tylko 60 dni od zakończenia ubezpieczenia w pracy.

Aby starać o część B należy wypełnić formy: 📄CMS-40B i 📄CMS-L564.

Formę CMS-40B i sekcję A formy CMS-L564 wypełniamy sami, natomiast Sekcję B formy CMS-L564 uzupełnia zakład pracy

Formy te należy zawieźć do lokalnego biura lokalnego biura Social Security, większość lokalnych biur ma skrzynki na zostawienie korespondencji

Osoby z niskimi dochodami i małym majątkiem mogą się starać o Pomoc Medicare